מחיר
150
מוכר
avatar
Elinor :  0504484746
נתניה

הליכון

פורסם לפני יום

Description
הליכון בצבע כחול במצב חדש מנגן, היה בשימוש חודש, נמכר כי הילד התחיל ללכת. עלה 300 מוכרת בחצי מחיר